Vodomerná šachta - Skylab

sachta-3
Cena na vyžiadanie... Šírka: 1.3 m
Dĺžka: 1.3 m
Výška: 1.5 m


Betonová šachta pre vodomery je odolná a spoľahlivá štruktúra, ktorá zabezpečuje bezpečný prístup k vodomernému prístroju. Je navrhnutá na ochranu vodomera pred vonkajšími vplyvmi a poskytuje jednoduchý prístup pre čítanie a údržbu. Svojou trvanlivosťou a prispôsobiteľnosťou sa stáva dôležitým prvkom vodárenského systému. Spodné skladacie diely vodomernej šachty vyrábame vibrovaným betónom s výstužou , vrchná betónová platňa je vibroliata v ktorej je zaliaty oceľový poklop s rozmerom 60 x 60 cm.

Kľúčový prvok vodárenských systémov

Vodomerné šachty predstavujú základný stavebný prvok vo vodárenských systémoch. Ich úlohou je nielen zabezpečiť ochranu vodomera pred vonkajšími vplyvmi, ale tiež umožniť pohodlný prístup pre čítanie a údržbu. Betonové šachty pre vodomery, konštruované pomocou vibrovaného betónu s výstužou, sa vyznačujú robustnosťou a spoľahlivosťou, čo ich predurčuje k dlhodobému použitiu vo vodárenstve.

Odolná štruktúra a trvanlivosť

Ich odolná povaha umožňuje efektívne odolávať vonkajším vplyvom, čo zahŕňa aj možné záťaže spôsobené okolitým prostredím. Vibrovaný betón so výstužou poskytuje vysokú pevnosť a schopnosť odolávať vonkajším tlakom, čo zvyšuje ich životnosť aj v extrémnych podmienkach. Tieto šachty sú schopné zabezpečiť ochranu vodomerného prístroja nielen pred poveternostnými vplyvmi, ale aj pred možnými mechanickými poškodeniami.

Jednoduchý prístup a údržba

Vďaka ich konštrukcii a špecifickému navrhnutiu umožňujú tieto vodomerné šachty jednoduchý a rýchly prístup k vodomernému prístroju. Ich vibroliata vrchná betónová platňa s oceľovým poklopom s rozmermi 60 x 60 cm poskytuje stabilný a bezpečný povrch na manipuláciu, čím uľahčuje každodennú údržbu a kontrolu vodomerných zariadení.

Prispôsobiteľnosť a význam vodárenských systémov

Vďaka ich prispôsobiteľnosti sa tieto betónové šachty stávajú kľúčovým prvkom vodárenských systémov. Ich schopnosť odolať rôznym vplyvom a poskytovať stabilnú ochranu vodomerným prístrojom zaručuje bezpečný a spoľahlivý priebeh vodárenských procesov. Ich použitie je preto neodmysliteľné pre udržanie integrovaných vodárenských sietí a zabezpečenie trvalo udržateľného dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo.

Zhrnutie

Vodomerné šachty vyrobené z vibrovaného betónu s výstužou a vrchnou betónovou platňou so zaliatym oceľovým poklopom predstavujú kľúčový prvok vodárenských systémov. Ich odolnosť voči vonkajším vplyvom a schopnosť poskytovať bezpečný prístup a ochranu vodomerným prístrojom ich robí dôležitým a nevyhnutným prvkom pre udržanie spoľahlivého zásobovania vodou.

 
DEBRA BA s.r.o. - výstavný priestor
Vápenka, Devínska Nová Ves
84107  Bratislava - Slovensko
GPS: 48°12'18.3"N 17°00'02.3"E
GPS: 48.205070, 17.000631 (desatinný systém)
BANKOVÉ SPOJENIE
CSOB banka a.s.
IBAN : SK73 7500 0000 0040 2434 8894
BIC : CEKOSKBX
IČO : 47604328
DIČ : 2023998196
IČ DPH : SK2023998196
OR SK : Oddiel: Sro, vložka číslo: 96069/B
TEL : +421 903 400 669
TEL : +421 903 400 669 (fakturácia)
E-MAIL : info@ploty-bratislava.com

© DEBRA BA s.r.o.
Kontakt: info@ploty-bratislava.com | Tel: +421 903 400 669

created by: Marek Sarvas